O, ciesz się, Matko Polsko


  o, ciesz siec, Matko Polsko,
  W sławne potomstwo płodnał,
  Króla królów i najwyższego Pana wielkość
  Uwielbiaj chwałą przynależną.

  Albowiem z Jego łaskawości,
  Biskupa Stanisława męki
  Niezmierne, jakie on wycierpiał,
  Jaśniej, cudownymi znaki.

  Potykał siec za sprawiedliwość.
  Przed gniewem krola nie ustlił:
  I staje żołnierz Chrystusowy
  Za krzywdec ludu sam do walki.

  Ponieważ stale wypominał
  On okrucieństwo tyranowi,
  Koronę zdobył męczennika,
  Padł posiekany na kawałki.

  Niebiosa nowy cud zdziałały,
  Bo moq swą Niebieski Lekarz
  Potwiartowane jego ciało
  Przedziwnie znowu w jedno złączył.