Boże,coś Polskę
Słowa: Słowa: A. Feliński

  Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
  Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
  Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
  Od nieszczęść, które przygnębić ją miały!
  Przed twe ołtarze zanosi m błaganie:
  Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie (lub: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!)

  Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
  I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem.
  W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
  Przed twe ołtarze...

  Wróć nowej Polsce świetność starożytną, Użyźniaj pola, spustoszałe łany,
  Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną. Przestań nas karać, Boże zagniewany.
  Przed twe ołtarze...

  Boże, którego ramię sprawiedliwe.
  Żelazne berła władców świata kruszy,
  Zniwecz Twych wrogów zamiary szkodliwe,
  Obudź nadzieją w każdej polskiej duszy.
  Przed twe ołtarze...

  Boże Najświętszy,
  od którego woli Istnienie świata całego zależy,
  wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,
  Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.
  Przed twe ołtarze...