Cześć Ci, Polsko


  Cześć ci, Polsko, hołd i chwała,
  ziemio żyzna i wspaniała!
  Cześć ci, Polsko, hołd i chwała,
  ziemio żyzna i wspaniała!

      Od spienionych fal Bałtyku,
      Tatr i Karpat niebotyków.
      Od wstęg Wisły, Odry, Warty,
      płynie pieśń jedności bratniej.

  Tobie, Polsko, cześć i chwała,
  ziemio wielka i wspaniała.
  Stąd do kresów twoich włości,
  brzmi potężny śpiew wolności.

      Niech się twoje imię sławi,
      strzeż spuścizny ojców naszych,
      by nam żadna wroga siła
      nigdy więcej nie groziła.

  Polsko, kraju wyzwolony
  w blasku sławy trwaj nam stale.
  W twoich wiernych synów chwale
  w blasku sławy trwaj nam stale!

      (zakończenie:)

      Tobie, Polsko, tobie Polsko,
      chwała, cześć!