Hymn do miłości Ojczyzny

Słowa: I. Krasicki

  Święta miłości kochanej Ojczyzny,
  Czują cię tylko umysły poczciwe!
  Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
  Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.

  Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny
  Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe,
  Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
  Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. (bis)

  Wolności! Której dobra nie docieka Gmin
  jarzma zwykły, nikczemny i podły; Cecho dusz wielkich, ozdobo człowieka,
  Strumieniu boski, cnót zaszczycon źródły.

  Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,
  Z ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły.
  Większaś nad przemoc! A kto ciebie godny Pokruszył jarzma albo padł swobodny. (bis)