Pod Twą obronę


  Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, Grono
  Twych dzieci swój powierza los,
  Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie I broń
  od zguby, gdy zagraża cios.

  Gdy TY Twe dzieci w swej opiece masz;
  Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
  Boś 'TY nam tarczą, Boże, Ojcze nasz.